Åpen konferanse: Spesialundervisning som virker!

0

1. juni arrangerer Institutt for spesialpedagogikk, Universitetet i Oslo (hvor jeg altså er så veldig heldig å jobbe) en dagskonferanse om forskningsbaserte pedagogiske tiltak for barn med læringsutfordringer. Det er velkjent blant annet fra barneombudets rapport (som jeg har blogget om tidligere) at det er store utfordringer med implementeringen av spesialundervisning. Det betyr imidlertid ikke at spesialundervisning ikke virker. Tvert imot er det en rekke undersøkelser som viser at dersom tiltak for barn med lærevansker har et godt fundert faglig innhold, blir implementert av personer med riktig kompetanse og blir prioritert, kan dette ha svært god effekt og utgjøre en stor forskjell for elever som strever.

Jeg er derfor glad for at vi på Institutt for spesialpedagogikk har satt av en åpen dag til dette viktige temaet. For å forbedre opplæringen for barn med spesielle behov i skole og barnehage er det avgjørende at forskning om hva som kan gjøres når praksisfeltet. En slik åpen dag kan være ett bidrag til dette.

På dagskonferansen vil vi derfor rette fokus mot forskningsbaserte tiltak for elever med spesialundervisning. Anne Lindbo, Barneombud, vil innlede. Derette vil det bli presentasjoner av forkningsbaserte tiltak for barn med utviklingshemming (Prof ISP Kari-Anne B Næss), matematikkvansker (stipendiat ISP Anita Lopez-Pedersen), lesevansker (1 aman. lesesenteret Oddny Solheim), hørselshemming (Prof ISP Ona Bø Wie), atferdsvansker (Prof NUBU Terje Ogden) og språkvansker (jeg).

Avslutningsvis vil det være en paneldebatt hvor vi diskuterer spesialundervisning og veien videre med med Camilla Herlofsen (UiA), Torill Moen (NTNU) og Barneombud Anne Lindboe i panelet. Dette er en viktig diskusjon i lys av at  spesialundervisning spesialundervisning vurderes av en “Ekspertgruppe for barn og unge med behov for særskilt tilrettelegging”, ledet av Thomas Nordahl.

Målgruppen for konferansen er lærere, skoleledere, ansatte i PPT/statped/BUP og ansatte i utdanningsdirektoratet og kunnskapsdepartementet.

Konferansen er gratis og åpen for alle, men vil du ha plass må du nok være ganske rask til å melde deg på

Nb konferansen har flyttet til Sophus Lies auditorium og det er nye ledige plasser for dere som har forsøkt å melde dere på uten å lykkes

Her er påmelding og program

Velkommen.

Ønsker ellers alle blogglesere en god påske!

 

Du vil kanskje også like dette Mer fra samme forfatter

Leave A Reply

Your email address will not be published.