Ulike webinarer om dysleksi for lærere, fagpersoner og foreldre

0

Dysleksi og ordavkodingsvansker er et problem som ofte gir store skolefaglige utfordringer. Dessverre vet vi at mange med slike vansker også må vente unødig lenge før de får hjelp. Det øker sjansen for at vanskene blir mer alvorlige og rammer flere fag. Det øker også sjansen for at den som har lesevansker blir hengende unødvendig etter de andre fordi at ikke riktige tiltak blir satt inn. Dessuten gir det også mindre tid til å lære seg å bruke ulike kompensatoriske hjelpemidler før ungdomsskolen når de faglige kravene blir større.

Foto:Lingit

På webinaret jeg deltar på gir jeg en oversikt over forskning på temaet, hvorfor det er viktig at skolen følger opp de under kritisk grense i lesing i 1. og 2. klasse, og hvilke tiltak som har dokumentert effekt. Andre temaer som tas opp er hvordan det er å være student med dysleksi og hva som kan gjøres for å avhjelpe vansker.

 

 

 

Webinarene arrangeres av Lingit, som er et firma som lager hjelpemidler for lesing og skriving, som blant annet kan bidra til å kompensere for vansker hos elever med lese- og skrivevansker.

Det er to typer webinarer: Ett for lærere og fagpersoner, og ett som retter seg mot de med dysleksi eller foresatt til noen med dysleksi.

Mer informasjon om webinarene og påmelding finner du her

 

Du vil kanskje også like dette Mer fra samme forfatter

Leave A Reply

Your email address will not be published.