Om bloggen

Jeg-stemmen til denne bloggen er Monica Melby-Lervåg. Til vanlig er jeg professor ved Institutt for spesialpedagogikk, Universitet i Oslo. Jeg er også direktør for forskningsenteret SpedAims, som er et senter for forskning på spesialpedagogikk og inkludering.

Bloggen  nyter godt av mitt samarbeid med en rekke andre dyktige forskere. Innholdet i bloggen er det imidlertid jeg som er ansvarlig for. Jeg forsker på barns læring og utvikling, spesielt når det gjelder språk, lesing og matematikk. Jeg er brennende engasjert i forskningskommunikasjon, og vil bruke denne bloggen til å formidle forskning som både vi og andre gjør innenfor dette området. Jeg er også svært opptatt av kunnskapsutvikling og forskningspolitikk mer generelt og vil nok også fra tid til annen ha bloggposter om dette.

Målgruppen for bloggen er selvsagt studenter i spesialpedagogikk, pedagogisk psykologi, og på lærer og barnehagelærerutdanningen. En annen viktig målgruppe er de som arbeider i barnehager, på barnetrinnet i skolen, i PP-tjenesten eller i Statped, og som ønsker å oppdatere seg på forskning om temaer som språk/lesing/dysleksi/minoritetsspråklige, matematikkferdigheter og vansker. Også personer som arbeider med politikkutforming eller forsker på disse tingene vil kanskje også finne bloggen interessant.

Jeg holder også foredrag om temaer innen spesialpedagogikk og barns utvikling (for eksempel språkvansker, lesevansker og matematikkvansker). I tillegg gjør jeg også fra tid til annen utredning av barn med ulike typer lærevansker. Jeg kan kontaktes på mail angående dette, men besvarer ikke henvendelser om det via bloggen). 


Photo Shane Colvin

Publiserte artikler, faglige interesser, kontaktinformasjon