Hva trenger barn for å lykkes med lesing? Åpent seminar 9. mai

2

Lesing er kanskje den grunnleggende ferdigheten som er mest avgjørende for utdanningsforløp og senere deltagelse i arbeids- og samfunnsliv.  Ved å mestre lesing på barnetrinnet og i den første leseopplæringen, legges grunnlaget for læring og utvikling i de øvrige teoretiske fagene.

I det åpne seminaret 9. mai får vi besøk av Professor Hélène Deacon, Department of Psychology and Neuroscience and Director of the Language & Literacy Lab, Dalhousie University, Canada. Hun vil presentere forskning som viser hvorfor morfologi er viktig for lesing og leseforståelse. Morfologi er minste meningsbærende enheter i språket, og er på mange måter språkets byggesteiner. Morfologisk kunnskap innebærer å forstå at ordet “magiker” er  bygget opp av magi+ker, at ordet “bilene” består av “bil+ene”. En slik forståelse er viktig for å utvikle ordforråd som igjen påvirker leseforståelse. Deacon vil også fokusere på ortografisk læring, altså hvordan begynnerlesingen utvikles til mer flytende og hurtig lesing.

I tillegg til Hélène Deacon, vil det også være en rekke andre interessante innlegg: Vasiliki Diamanti (førsteamanuensis Institutt for spesialpedagogikk) vil snakke om hvordan slike morfologiske ferdigheter påvirker den tidlige leseutviklingen.

Janne von Koss Thorkildsen (Professor Institutt for spesialpedagogikk) vil presentere en undersøkelse hvor en digital app med morfologiske øvelser, Kaptein Morf, ble brukt for å fremme språk og leseferdigheter. Jeg ser veldig frem til å høre mer om denne spennende randomiserte kontrollerte undersøkelsen.

Siri Steffensen Brattli (Stipendiat på ISP) vil presentere resultatene fra en kunnskapsoppsummering vi (Janne von Koss Thorkildsen og jeg sammen med Siri) har gjort om minoritestsspårklige og morfologiske ferdigheter.  Her har vi undersøkt om dette er en styrke eller utfordring hos minoritetsspråklige sammenlignet med andre konponenter i språket, og om det variarer mellom ulike typer morfologiske ferdigheter.

Velkommen til en spennende dag på ISP !   Påmelding finner du her

Seminaret arrangeres av forskergruppen LinCon (Literacy and Numeracy in Context)

 

 

 

 

Du vil kanskje også like dette Mer fra samme forfatter

2 Comments

  1. Mona says

    Blir dette seminaret streamet?

    1. lervaag says

      Dessverre, det gjør det ikke, det er ingen midler til dette

Leave A Reply

Your email address will not be published.