Lesing på papir eller skjerm: Påvirker det leseforståelse?

4 6,390

Stadig flere skoleelever har mye av faglitteraturen og også skjønnlitteratur på skjerm. Hvordan påvirker dette egentlig lesekvalitet og leseforståelse?  Flere tidligere kunnskapsoppsummeringer har sett på dette, med til dels varierende konklusjoner. Mange av de tidligere oppsummeringene har vært preget av at det har vært få gode sammenligningsstudier. Konklusjonene har dermed vært usikre.

De siste 5 årene har imidlertid antall undersøkelser av dette økt, og det er flere med god metodisk kvalitet. En ny kunnskapsoppsummering  fant 33 ulike undersøkelser publisert de siste 10 årene. Undersøkelsene som ble inkludert måtte ha  randomiserte betingelser og de samme tekstene som ble sammenlignet mellom tekst og skjerm, slik at ulik vanskegrad på tekstene ikke spilte en rolle. For å unngå at språkferdigheter virket inn, ble bare undersøkelser av enspråklige inkludert.

Hva viste så resultatene? Resultatene viste at samlet sett hadde forsøkspersonene litt dårligere leseforståelse på skjerm enn på papir. Forskjellen var statistisk signifikant, og så stor at den kan ha en praktisk betydning for lesekvalitet (0.25 standardavviksenheter). Til sammenligning, selv gode pedagogiske tiltak vil ikke forbedre leseforståelse med mer enn dette.

Resultatene var imidlertid ulike for ulike typer tekster: For historier og mer skjønnlitterære tekster var det små og ikke statistisk signifikante forskjeller. Derimot for faktatekster var forskjellene store i favør av papir; de som leste på papir hadde bedre forståelse og bedre hukommelse for hva de hadde lest. Dette til tross for at lesehastigheten deres var den samme enten de brukte papir eller skjerm.

Min første tanke er at dette har med alder å gjøre, at de som er barn nå og erfarne med å lese og  bruke skjerm, vil lese like godt på begge deler. Det virker imidlertid ikke å være tilfelle. Det var ingen forskjeller mellom barn og voksne i undersøkelsen,  fortrinnet for papir gjaldt for begge grupper.

Hva kan så være årsaken til fortrinnet for papir? Tidligere har det vært foreslått at grunnen til forskjellen i favør av papir er at den teknologiske kvaliteten ikke er god nok slik at tekst blir dårlig gjengitt. Dette er vel nå et tilbakelagt stadium. Mange scanner boksider med varierende hell og kvaliteten kan da påvirke leseforståelsen. Det er ikke klart om det er kontrollert for dette i de ulike undersøkelsene.  Forskeren bak denne oppsummeringen foreslår at distraksjon kan være en viktig årsak, at det er lettere å bli distrahert av irrelevante stimuli når man leser på skjerm enn i bok. En annen ting kan være at det kanskje ikke er like enkelte å bla tilbake og på den måten skaffe seg en visuelle oversikt på skjerm som på papir? Det er imidlertid behov for flere undersøkelser med flere deltagere for å undersøke hva som ligger til grunn for forskjellene.  Hva som eventuelt  er de kausale mekanismene bak virker nå litt vagt.

For pedagogisk praksis er det imidlertid viktig å være oppmerksom på denne forskjellen i favør av papir, spesielt for faktatekster, og at dette kan påvirke elevenes læring og forståelse. Kanskje er også elever som strever med lesing også mer sårbare for overgangen fra skjerm til papir. Dette er ikke undersøkt her, men er viktig å se nærmere på. 

Det er også viktig å merke seg at undersøkelsen bare ser på leseforståelse av like tekster. Det ligger mange muligheter i form av lyd/bilde/lenker etc som kan bidra til å øke lesekvaliteten som ikke er undersøkt her.

 

Du vil kanskje også like dette Mer fra samme forfatter

4 Comments

 1. Chris Lund says

  En annen ting som også kan være interessant: Er tekstene de leste på skjerm de samme som de leste på papir? Altså, ble bøkene bare scannet til skjerm, eller var teksten som ble lest skjerm laget for skjerm? Det kan jo også ha noe å si for resultatet her. Hvis man ikke bruker mulighetene som ligger i en digital enhet, men bare setter strøm på papiret, synes jeg ikke resultatet er overraskende. Poenget med å bruke skjerm, må jo være å bruke de kvalitetene som en skjerm har på en formålstjenlig måte – bruke video og lyd, for eksempel. Ellers blir det litt som å skrive 5 faktasetninger om Elverum i Word i stedet for i kladdeboken.

  1. lervaag says

   Enig, det er viktig. Stod ikke noe om dette, bare at det var samme tekster. Dette er jo en sammenstilling av mange ulike undersøkelser, s det varierer kanskje fra studie til studie? Ble faktisk litt overrsaket selv da jeg var inne på sønnens pad og så hvor mye som faktisk bare var ganske svakt scannede kopier fra boksider. Hadde tatt det for gitt at man brukte kindle aktige tekster

 2. Øistein A says

  Forskjellen mellom papir og henholdsvis PC skjerm og håndholdte enheter (f.eks iPad eller Kindle) ble undersøkt i Delegado m.fl (2018) sin metaanalyse i Educational Research Review. Det er en langt mer omfattende metaanalyse enn den du viser til i dette blogginnlegget. Metaanalysen finner en negativ hovedeffekt av skjerm, omtrent samme størrelse som i den omtalte undersøkelsen, men ikke når elevene leser på håndholdte enheter.

  1. lervaag says

   Takk for fin referanse!

Leave A Reply

Your email address will not be published.