Disputas: Hva er effekten av språkstimulering og hvordan tilrettelegge for et språkstimulerende miljø?

0

Den 31. august er det klart for en spennende disputas og prøveforelesning på Det Utdanningsvitenskapelige fakultet. Kristin Rogde disputerer på avhandlingen “Improving children’s linguistic comprehension skills. A systematic review and a randomized controlled trial.“. Prøveforelesningen har tittelen  “With a critical eye on theory, discuss which linguistic environments that might optimal support language development among children in preschool and primary school”. 

Førsteopponent er  Robert Savage fra University College London, som har gjort en rekke spennende undersøkelser innenfor temaet. Andreopponent er Carla Wood fra et av de ledende forskningsmiljøene internasjonalt på språk og lesing, Centre of Reading Research ved Florida State University. Avhandlingen til Kristin inneholder faktisk både en randomisert kontrollert undersøkelse av et språkstimuleringstiltak for minoritetsspråklige, og en Campbell systematisk oversikt over effekten av språkstimulering.

Jeg gleder meg veldig til disputasen. Jeg har fulgt Kristin siden jeg veiledet henne på masteroppgaven. Deretter startet hun som forskningsassistent for kohortstudien i forskergruppen Child Language and Learning, før hun ble stipendiat på Institutt for Pedagogikk på et forskningsrådsprosjekt. Kristin arbeider nå på Nifu.

Det er motiverende og givende å arbeide sammen med PhD studenter på artikler og i prosjekter, og når resultatet blir så bra er det ekstra hyggelig. Jeg var utrolig fornøyd Kristin leverte sin avhandling, tenkte på meg selv som en stolt biveileder (Arne Lervåg hovedveileder), helt til at jeg fant ut at biveileder har jeg faktisk aldri vært formelt. Uansett, jeg er en stolt medforfatter på artiklene, og gleder meg til disputasen som jeg mistenker blir vel verdt å få med seg!

Åpent for alle

Mer om arrangementet her

Du vil kanskje også like dette Mer fra samme forfatter

Leave A Reply

Your email address will not be published.