Språkutvikling, språkstimulering og tospråklighet

0

Dette store og komplekse temaet var fokus da vi hadde forelesning på Språksenteret i Oslo kommune denne uken. For de av dere som ikke kjenner språksenteret, ble dette opprettet som et tre-årig prosjekt høsten 2014. Målet med prosjektet er å lære nyankomne elever norsk raskest mulig slik at de kan følge opplæringen ved nærskolen.  Språksenteret skal utvikle metoder og undervise i intensiv norskopplæring. I tillegg skal senteret kartlegge alle nyankomne elevers (5-10 trinn) skolebakgrunn og ferdigheter.

Språksenteret har en stor og viktig oppgave, spesielt i lys av migrasjonssituasjonen som vi har nå. Utdanning er nøkkelen til å lykkes med å integrere barn og unge på flukt i arbeid og samfunn. Det er ingen tid å miste, et barns oppvekst går faktisk veldig fort, blant annet derfor er tiltaket med å gi intensiv språkopplæring helt avgjørende.

Anne Myhrvold, rektor på Språksenteret har invitert oss tidligere uten at det passet, jeg var derfor veldig glad for at vi hadde muligheten denne gangen.

Det vi snakket om (jeg og forskermannen Arne Lervåg), var en bred gjennomgang av forskning vi har gjort på feltet tospråklighet. Vi fokuserte på både tospråklig språk og leseutvikling, og effekten av språkstimulering. For de av dere som er interessert, her har jeg lagt ut alle Power pointene vi hadde i forelesningen vår her på Slideshare.

IMG_6625

Arne presenterer vår randomiserte kontrollerte studie

Det er viktig å merke seg at feltet tospråklighet og flerspråklighet er et komplekst felt som gitt størrelsen på utfordringen er under-utforsket. Det kan høres ut som en floskel at vi trenger mer forskning, men migrasjon er en sentral utfordring i vår tid. Gitt størrelsen på denne utfordringen har vi fortsatt lite kunnskap, både om utviklingen hos ulike grupper (for eksempel nyankomne, og eller ulike språkgrupper) og hva vi kan gjøre for å forebygge og avhjelpe problemer.

IMG_6626

Ansatte på språksenteret

I en kunnskapsoppsummering vi har gjort i feltet, påpeker vi at  et stort forbedringspotensial for undersøkelser av tospråklighet: Mange av undersøkelsene som er gjort er svært små, de tar ikke hensyn til viktige variabler som ulike språkgrupper/land, hvor lenge en barnet har bodd i landet hvor det skal lære et nytt språk eller hvor mye det har vært eksponert for språket. Mange undersøkelser har også svært grove mål på sosio-økonomisk bakgrunn. I tillegg er det svært få studier som undersøker effekten av tiltak. Tospråklighet og utdanning er et komplekst tema, og det er svært viktig at cvi designer undersøkelser som er egnet til å fange opp denne kompleksiteten.

Heldigvis er det grunn til optimisme: Når jeg er på konferanser internasjonalt ser jeg at stadig fler interesserer seg for temaet og at tilfanget av god forskning øker. Tidligere synes jeg ofte det var mest amerikanere og canadiere som interesserte seg for dette, men nå virker det også som om forskningen i Europa øker. Det er gledelig for et så viktig tema, ser frem til spennende ny kunnskap om dette.

Takk til språksenteret for spennende invitasjon, lykke til med arbeidet videre, gleder meg til å følge med!

Jeg utenfor språksenteret, veldig glad for to nydelig blomsterbuketter, en til hver til og med, det pyntet opp hjemme

Resized_20160815_1525531 (2)

 

Du vil kanskje også like dette Mer fra samme forfatter

Leave A Reply

Your email address will not be published.