Åpent seminar for Bente Hagtvet

0

I 11 år har Bente vært min leder i forskergruppen Child Language and Learning som vi startet da jeg var stipendiat. Det har vært fine og lærerike år for oss alle, hvor vi har bygget opp forskergruppen som i begynnelsen besto av tre personer til en stor og aktiv gruppe på 25 personer. Når er imidlertid denne tiden forbi fordi Bente går av med pensjon. Forskergruppen CLL er nå blitt delt i to nye forskergrupper (jeg har startet i en ny forskergruppe Link-On som jeg skal blogge om senere).

Fine dager faktisk på Hawaii i 2015  med Bente og forskergruppen

Bente har i en årrekke vært en sentral person for fagområdet spesialpedagogikk med et spesielt fokus på små barns utvikling. Hun har vært spesielt opptatt av tidlig språkutvikling og språkstimulering samt betydningen av tidlig skriving for å utvikle leseferdigheter. Bente har gitt svært viktige bidrag til forskningen innenfor feltet og har publisert en rekke artikler, bøker og også kartleggingsmateriell. Hun har også alltid vært orientert mot pedagogisk praksis og har gitt en rekke bidrag til dette.

Faglig sett er Bente og jeg egentlig litt ulike, jeg er veldig fokusert på statistikk, metode og forskningsdesign, og kanskje også litt firkantet på dette. Bente har imidlertid et mye bredere fokus, og har brukt en rekke ulike metoder og forskningsdesign i sitt arbeid, både rene testdata, men også observasjon,  intervju med mer. For meg har det vært veldig nyttig å også jevnlig få utvidet tankegangen min med disse perspektivene og det har Bente mye av æren for. Hun har alltid vært opptatt av at forskergruppen vår skal bruke et mangfold av metoder.

Jeg kommer til å savne Bente nå som hun blir pensjonist, vi har hatt mange fine opplevelser og reiser sammen, og også sammen arbeidet mye for å utvikle forskningen på instituttet.

Bente er også den som ofte arrangerer seminarer, men denne gangen er det vår tur til å arrangere et seminar for Bente den 19 oktober 10.30-15.45. Seminaret vil fokusere på temaer som Bente har vært opptatt av i sin forskerkarriere, blant annet kartlegging, tidlig innsats og tidlig skriving. Det vil bli ulike foredragsholdere som vil ta for seg disse temaene. Seminaret er gratis og åpent for alle.

Påmelding og mer informasjon her

Vel møtt!

 

 

Du vil kanskje også like dette Mer fra samme forfatter

Leave A Reply

Your email address will not be published.