Ny artikkel: Virker hjernetrening? – resultater fra 100 nye undersøkelser

0

Dataprogrammer som har til hensikt å trene hjernen har florert de siste årene, og har blitt tungt markedsført som et botemiddel mot generell alderdomssvekkelse, Alzheimers, ADHD, lærevansker og dårlige karakterer.

Hjemmeside fra et kommersielt arbeidsminneprogram

brain1.PNG

Den største gruppen av disse programmene er basert på en teori om at arbeidshukommelse henger tett sammen med eller er overlappende med intelligens. Arbeidshukommelse er evnen til å holde informasjon i minnet samtidig som du bearbeider informasjon.  Et er eksempler på en arbeidsminneoppgave er at du skal gjenta en tallrekke baklengs, som 6-4-8-7-4 eller huske en eller flere setninger samtidig som du vurderer om de er riktige eller gale, for eksempel Gullfisk er røde (gal), giraffer har lang hals (rett).

Arnbeidsminnetrening på det norske markedet

brain2

I 2012 publiserte jeg en artikkel sammen med kollega Charles Hulme hvor vi oppsummerte undersøkelser av arbeidsminnetrening som var publisert frem til da I en meta-analyse/kunnskapsoppsummering. Resultatene var klare og nedslående, arbeidsminnetrening hadde effekt på oppgaver som lignet de man trente på (som eksemplene ovenfor) men ikke på andre oppgaver som var viktige for hvordan man fungerte i dagliglivet, som problemløsning, matematikk, lesing og vokabular/språkferdigheter.

Fra 2012 og frem til i dag har antallet nye undersøkelser av dette nærmest eksplodert. Etter at vi gjorde vår første oppsummering har det kommet 100 nye undersøkelser. I en ny artikkel oppsummerer jeg sammen med kollegaer Tom Redick og Charles Hulme disse undersøkelsene.

Artikkelen finnes her med åpen tilgang

brain3

Resultatene er klare og replikerer det vi fant i den forrige meta-analysen, basert på færre undersøkelser: Arbeidsminnetreningen har effekter på oppgaver som ligner på det som trenes i dataprogrammene , men ingen overføringseffekter til oppgaver som har betydning for hvordan vi fungerer i dagliglivet (som problemløsning, språkferdigheter, leseforståelse lesing og matematikk).

Basert på dette er vi ganske pessimistiske når det gjelder denne typen “hjernetrening”. Disse programmene er basert på en svært generell teori om at arbeidsminne og intelligens er overlappende og at hjernen er plastisk. Å trene arbeidsminne skal dermed gi effekt på intelligens. Dette er nok mer komplekst enn som så, og dersom man i det hele tatt skal ha et håp om at dette skal virke bør man ha en mye mer spesifikk teori som er grundig testet i longitudinelle studier.

For forskningsnerder der ute er det forøvrig to litt interessante ting med artikkelen some er verdt å merke seg:

  1. Jeg tror vi er noen av de første som broker såkalte P-kurver for å undersøke publiseringsskjevhet. P-kurver er en interessant måte å undersøke publiseringsskjevhet på fordi det I motsetning til statistiske metoder som bare estimerer dette, ser man I p-kurver på selve produktet og resultatet av publiseringsprosessen. Vi finner tydelig støtte for publiseringsskjevhet I undersøkelser av arbeidsminnetrening (altså at undersøkelser som viser effekt har lettere for å bli publisert).
  2. Artikkelen har faktisk et open access datasett. Første gangen jeg har gjort dette (muligens fordi jeg nå anser meg ferdig med arbeidsminnetreningsforskning). Det betyr at andre fritt kan bruke datasettet, reanalysere resultatene våre eller oppdatere det.

Ellers er det altså liten støtte for at arbeidsminnetrening avhjelper hverken alderdomsvekkelse, lærevansker eller gir bedre karakterer. Jeg håper at vi nå har nok evidens til at denne forskningslinjen avrundes, og at man forsøker å finne andre og mer produktive måter å forbedre læring på.

 

Du vil kanskje også like dette Mer fra samme forfatter

Leave A Reply

Your email address will not be published.