Hvordan støtte og fremme utvikling hos barn med utviklingshemming? Åpent seminar

0

Utviklingshemming er en relativt vanlig årsak til læringsutfordringer i barnehage og skole. Til tross for dette har det vært forbausende få undersøkelser som har sett på hvordan man kan støtte og fremme utvikling hos denne gruppen. Selv om gruppen er sammensatt og heterogen er det likevel mulig å gjøre systematiske undersøkelser av tiltak og utvikling.

I et åpent seminar på Institutt for Spesialpedagogikk 15 mai.1245-1530  retter vi fokus på nettopp dette. Vi er heldige og har internasjonale gjester: Christopher Lemons fra Vanderbilt University og hans PhD student Lauren Lejuene vil fortelle om tre undersøkelser de har gjort hvor de bruker teknologi for å forbedre leseferdigheter hos utviklingshemmede.

I tillegg skal Kari-Anne B. Næss ved Institutt for spesialpedagogikk snakke om narrative ferdigheter hos barn med Down syndrom. Det vil også bli et innlegg av Egil Nygaard på Psykologisk Institutt om glutensensitivitet hos barn med Down syndrom.

Velkommen til et spennende og viktig seminar!

Påmelding finner du her

 

 

Du vil kanskje også like dette Mer fra samme forfatter

Leave A Reply

Your email address will not be published.