Forskerliv: Den beste konferansen om forskning på språk og leseutvikling

0

For forskere er sommer konferansetid, og en uke i juli hvert år drar vi på konferansen til organisasjonen Scientific studies of Reading.I år var konferansen lagt til Porto i Portugal.

For de som ikke er kjent med “forskerlivet” er hensikten med slike konferanser å dele resultater fra de nyeste undersøkelsene med andre forskere slik at de raskt kan inspirere til nye undersøkelser. Publiseringsprosessen tar  id, og konferanser er en mer effektiv måte å dele resultater raskt. I tillegg brukes ofte til å samarbeide med kolleger internasjonalt. Selv er jeg egentlig ikke så ofte på konferanser, det er stort sett denne ene jeg drar på hvert åt. Grunnen til det er at jeg synes det er den beste konferansen innenfor mitt felt, ledende forskere reiser på den, samtidig som den heller ikke er så stor (ca 600 deltagere) og det gjør det lettere å bli kjent med andre og at ens forskning blir lagt merke til. I år var vi en stor gruppe som reiste fra Oslo, og i tillegg møtte vi hyggelige kolleger fra Stavanger. Her er noen smakebiter fra konferansen.

Jeg er mer enn klar for spennende konferanse

IMG_6314

 

Vi hadde et symposium om tiltak for å fremme språk og leseferdigheter i såkalt “difficult to reach” children. Med det menes barn fra spesielt utsatte grupper,  som lever under fattigdomsgrensen i ulike deler av verden. Symposiet hadde vi sammen med kolleger fra ulike deler av verden, fra Universitet i Luxemburg, Universitet i Oxford, University college London, Universitet i Sao Paolo og Universitet i Cluj (Babes Bojai Romania) og Promise foundation i India.

Dacian Dolean og Arne presenterer resultater fra vår undersøkelse om barn av rom befolkningen på vårt symposium

IMG_6318      IMG_6319

 

Jannicke Karlsen presenterte en poster om tospråklige barns språk og leseutvikling,  Anne Arnesen en undersøkelse om leseflyt testen DIBELS prøvd ut på norske barn, og Hanne Hjetland en systematisk oppsummering av undersøkelser som har sett på ferdigheter i førskolelader som har betydning for senere leseforståelse (skal blogge mer om disse undersøkelsene senere).

IMG_6301

 

Kristin Rogde presenterte undersøkelsen vår om effekten av språkstimulering i barnehage for minoritetsspråklige barn som jeg har blogget om her. Her diskuterer hun undersøkelsen med David Dickinson.

IMG_6341IMG_6334

Jeg er så stolt av stipendiatene og post docene vi samarbeider med. Det er så utrolig morsomt å følge hvordan de utvikler seg fra de starter og etter hvert utvikler undersøkelser og presenterer disse på konferanser.

Norge var også representert på konferansen med andre forskningsprosjekter enn de jeg er en del av. Anette Andresen er stipendiat på Institutt for Spesialpedagogikk UiO og har Øistein Anmarkrud som hovedveileder. Hun presenterte en spennende undersøkelse av leseforståelse hos studenter med dysleksi hvor man har brukt en databasert metode for å kartlegge øyebevegelser. Spennende å følge dette videre.

IMG_6299

Ikke nok med det, hyggelige kolleger fra Lesesenteret i Stavanger var også med på konferansen og presenterte spennende resultater fra sine mange prosjekter.Her er Oddny Solheim som presenterer en poster fra “on track” prosjektet.

IMG_6342

Alt i alt synes jeg dette var en vellykket konferanse. Det er artig å se at selv om vi i Norge har langt mindre ressurser til å gjøre stor-skala forskningsprosjekter sammenlignet med for eksempel amerikanske kolleger, henger vi likevel med og publiserer i mange av de samme tidsskriftene.

Det er også morsomt å bruke konferanser til å få et bilde av hva som er nye spennende temaer å forske på. Spesielt komorbiditet mellom ulike vansker (for eksempel lesevansker og matematikk eller lese/språkvansker og ADHD) er noe vi fortsatt vet lite om og som det nok blir et langt større forskningsfokus på fremover enn det som har vært tilfelle til nå. Et annet tema som det er langt større fokus på nå enn tidligere er lese/matematikkutvikling hos barn i underpriviligerte grupper.

Hvis jeg skulle ønske meg noe for konferansen fremover, synes jeg det hadde vært fint med litt færre korte fremlegg fra enkeltforskere, men flere litt lengre oppsummeringer over et område fra ledende “forskerkjendiser” innen et felt. Det gir litt mer overblikk og dybde enn bare korte oppsummeringer av empiriske resultater. Synes også det kunne vært litt mer metodefokus. Men, altså alt i alt en fin konferanse. Heller ikke et minus at den var lagt til Porto i nordportugal. Flott natur, by og god mat.

 

Du vil kanskje også like dette Mer fra samme forfatter

Leave A Reply

Your email address will not be published.