Betydningen av sosial bakgrunn og fattigdom for barns læring: Mekanismer og tiltak

0

Det er velkjent at det er en sammenheng mellom hvordan barn presterer på skolen og foreldres sosiale bakgrunn. Vi vet imidlertid lite om hvor stor sammenhengen er og hvordan den påvirkes av hvordan sosial bakgrunn måles, varierer på tvers av land.  Ofte blir sammenhengen mellom foreldres sosiale bakgrunn og barns læring fremstilt som en årsakssammenheng. Vi vet imidlertid lite om hva som i såfall er mekanismene bak dette, hvordan sosial bakgrunn for eksempel påvirker hjemmemiljø eller andre forhold og om dette igjen  påvirker læring og skoleferdigheter. 

I et seminar 9. jan. 2019 13:1515:15, Auditorium 2, Georg Sverdrups hus vil vi sette fokus på dette. Vi viser resultater fra flere undersøkelser, både en kunnskapsoppsummering, norske barn i skole og barnehage, barn fra Rom minoriteten og fra amerikanske barn i fattige områder. Vi vil fokusere både på størrelsen på sammenhenger og årsaker, men også hvilke tiltak som har dokumentert effekt.

“Vi” er forskergruppen LinCon ved Arne Lervåg (Iped), Henrik D. Zachrisson (ISP), Eric Dearing (ISP-Boston College) og undertegnede

Vi vil ta sikte på å forsøke å formidle forskning om dette komplekse og viktige temaet på en bredt tilgjengelig måte (om enn på engelsk).

Vel møtt, seminaret er åpent for alle. Program og Påmelding her

 

Du vil kanskje også like dette Mer fra samme forfatter

Leave A Reply

Your email address will not be published.