Besøk på Lesesenteret: Ny undersøkelse om effekten av tiltak for elever med lesevansker

0

Denne uken har jeg vært heldig og har vært en tur i Stavanger for å besøke Lesesenteret, nasjonalt senter for leseopplæring og leseforskning. Grunnen til besøket er at jeg sitter i et såkalt “Scientific Board” for prosjektet “På sporet” som er finansiert av FINNUT og forskningsrådet, og ledes av Oddny J. Solheim (på bildet sammen med meg) sammen med Kjersti Lundetræ og Per Henning Uppstad.

Kunst i Lesesenterts fine lokaler

Prosjektet “På sporet” består av flere delprosjekter, blant annet en randomisert kontrollert storskalaundersøkelse. I den undersøkelsen ser man på effekten av intensiv leseopplæring i førsteklasse for barn med risiko for lesevansker, for å se om det er mulig å forbygge mer alvorlige lesevansker.

Som medlem av Scientific Board har jeg vært heldig å komme til Stavanger hver vår for å følge prosjektet, og prosjektet virker nå virkelig å være “På Sporet”: Mange spennende publiseringer er i emning, spesielt spennende blir det å se resultatene fra den randomiserte kontrollerte studien. Må si jeg er imponert over prosjektgruppen og alt de har fått til, fra dette prosjektet kan det komme gode og viktige publiseringer for Lesesenteret.

En annen spennende ting som skjedde i Stavanger var at Jan Frijters, ved Brock University i Canada, som også er tilknyttet “På Sporet” prosjektet, presenterte en undersøkelse som hans  forskergruppe i Canada og USA nettopp har publisert (i Journal of Educational Psychology, for de av oss som er litt nerdete opptatt av tidsskrifter).

Undersøkelsen ser på effektene av en såkalt mutikomponent intervensjon for små grupper av elever med lesevansker eller i risiko for lesevansker. Lesetiltaket besto av tiltak rettet mot ikke bare fonologisk bevissthet ordlesing og vokabular, men også arbeid knyttet til motivasjon og metakognisjon.  Tiltaket kombinerte leseprogrammene PHAST Reading Program, RAVE-O Program (Retrieval, Automaticity, Vocabulary Elaboration, Orthography; Wolf, Miller, & Donnelly, 2000; Wolf et al., 2009). I artikkelen står det mer detaljert om hvordan tiltaket ble gjennomført (vil du ha artikkelen, send meg en mail, jeg tror ikke den er “open access”

Presentasjon

Tiltaket var omfattende, og ble gjort i små grupper en time daglig 5 dager i uken med totalt 100-125 intervensjonsøkter i løpet av et skoleår. Resultatene er imidlertid svært oppmuntrende, tiltaket hadde spesielt gode effekter på ordavkoding (altså mer teknisk lesing, effekten var på rund 1 standardavviksenhet, noe som er svært mye), men det var også overføringseffekter til leseforståelse og også til vokabular, spesielt de ordene man hadde arbeidet med i tiltaket, men også noe til ukjente ord.

Det bør nevnes at undersøkelsen var et kvasi-eksperiment med sammenligningsgruppe: Den var altså ikke randomisert, altså ingen loddtrekning mellom hvem som havner tiltak eller sammenligningsgruppe. Konklusjoner om virkningen av tiltaket bør derfor tolkes med forsiktighet. Likevel, undersøkelsen gir oppmuntrende resultater for multikomponent-intervensjoner som kan være interessant å utforske videre i randomiserte kontrollerte undersøkelser. Den gir også grunn til optimisme om at med tidlige og tilstrekkelig sterke tiltak i mindre grupper  faktisk i stor grad kan avhjelpe lesevansker. Så, gratulerer til Jan og gruppen hans med en fin undersøkelse, med en retning som er vel verdt å følge videre.

Jan Frijters og jeg
Jans presentasjon

Alt i alt en spennende tur til Stavanger, må si jeg er imponert over hva lesesenteret har fått til de siste årene og ser frem til å lese spennende publiseringer fra prosjektene der!

 

Du vil kanskje også like dette Mer fra samme forfatter

Leave A Reply

Your email address will not be published.