Åpent seminar om språk og leseforståelse: Resultater fra fire nye undersøkelser

0


Hvorfor ikke avrunde semesteret med et spennende halvdagsseminar om ny forskning om språk og lesing?

Den 13. Juni er det duket for et nytt seminar i anledning at det
utdanningsvitenskapelige fakultet fyller 20 år. På dette seminaret blir det
presentert resultater fra tre nye undersøkelser som ser på effekten av
språkstimulering i barnehage. To av disse ledes av Arne Lervåg og jeg selv,
sammen med stipendiat Kristin Rogde og Postdoc Åste Mjelve Hagen. Den ene
undersøkelsen handler om språkstimulering av minoritetsspråklige i
barnehage, og den har jeg blogget om her.  På seminaret vil det også
presenteres resultater fra en undersøkelse av effekt av språkstimulering for
barn som har spesielt behov for språkstimulering i barnehage. Dette er
enspråklige barn.

I tillegg til det, vil Vibeke Grøver og presentere resultater fra en
undersøkelse ledet av henne selv og Veslemøy Rydland som også handler om
effekten av språkstimulering i barnehage hos barn med norsk som andrespråk.
Denne spennende undersøkelsen kan du lese mer om her.  Her har også
foreldrene i større grad vært involvert og det blir spennende å høre om.

Over i skolealder vil Ivar Bråten og stipendiat Elisabeth Stang Lund
presentere resultater fra en undersøkelse om hvordan elever kritisk vurderer
bruk av ulike kilder og hva det har og si for deres forståelse av tekster.

Arne Lervåg, som er sentral i mange av undersøkelsene som det blogges om her
på Læringsbloggen, har i 10 år vært medlem av forskergruppen TextDIM, ledet
av Ivar Bråten.  TextDIM for Text Comprehension: Development, Instruction,
and Multiple Texts (TextDIM). Seminaret arrangers i anledning Det
utdanningsvitenskapelige fakultets 20-årsjubileum.

Seminaret er gratis, og det vil bli servert kaffe/te, kringle og frukt! Vel møtt 13. juni,
2016 kl. 12:00 – 15:30. IProgram og Påmelding skjer her:

Du vil kanskje også like dette Mer fra samme forfatter

Leave A Reply

Your email address will not be published.