Åpent seminar: Er kartleggingsverktøyene i skolen gode nok?

0

learn-2001940_1920I skolen brukes det et mangfold av kartleggingsverktøy for å undersøke elevenes ferdigheter. Det er mest vanlig å kartlegge leseferdigheter men også for sosiale ferdigheter finnes det en god del redskaper lærere kan bruke.  Som jeg har blogget om tidligere her, er det imidlertid avgjørende for at slike verktøy skal være nyttige at de har tilfredsstillende kvalitet.

Den 14 mars har vi et åpent lunchseminar der vi presenterer resultatene fra en ny undersøkelse vi har gjort av kvaliteten på kartleggingsverktøy som brukes av lærere i skolen. Undersøkelsen er todelt:

  1. en spørreskjemaundersøkelse til et representativt utvalg skoler for å kartlegge hvilke verktøy de faktisk bruker for å vurdere elevenes lesing eller sosiale ferdigheter.
  2. en systematisk kunnskapsoversikt for å undersøke kvaliteten på de mest brukte verktøyene. Kunnskapsoversikten er basert på et systematisk litteratursøk og en vurdering av det publiserte materialet/manualene til kartleggingsverktøyene. Kvaliteten på de ca 30 verktøyene som var mest brukt i skolen ble vurdert ved hjelp av det internasjonale vurderingssystemet  standarder i EFPA test review model, som også brukes av Psyktest barn.

Hva fant vi? Hvilke implikasjoner bør funnene få for forskning, politikkutforming og praksis? Kom å hør og diskuter dette på åpen Brown bag lunch i regi av Centre for Educational measurement.

Mer om seminaret her

“Vi” er for øvrig meg selv, sammen med stipendiat Anne Arnesen, Terje Ogden Atferdssenteret og Johan Braeken Centre for Educational measurement.

Vel møtt!

 

 

Du vil kanskje også like dette Mer fra samme forfatter

Leave A Reply

Your email address will not be published.