Åpen forelesning: Leseferdigheter og betydningen av motivasjon, miljø og kognisjon

0

Høstsemesteret kommer gradvis i gang, og Institutt for spesialpedagogikk og forskergruppen Lincon arrangerer en åpen forelesning fordi vi er heldige og får besøk av en internasjonal toppforsker.

Denne gangen er det Prof R. Malatesha Joshi, fra Texas A&M University som kommer på besøk. Han har i en årekke vært en ledende forsker på  lesing og lesevansker, og har publisert over 100 artikler i ledende tidsskrifter. Han har også i mange år vært redaktør for det anerkjente tidsskriftet Reading & Writing.

Temaet for forelesningen hvordan barnets individuelle ferdigheter og kognisjon virker sammen med barnets miljø (altså stimulering hjemme og på skolen) og barnets egen motivasjon for læring.

Basert på en rekke undersøkelser av disse faktorene, har Joshi og kolleger utviklet en komponentbasert modell for lesing. Denne modellen tar altså ikke bare hensyn til barnets ferdigheter og kognitive forutsetning, men har et bredere perspektiv og inkluderer også miljø og motivasjon.

I forelesningen vil Joshi i tillegg til å diskutere disse faktorene også diskutere hvilke konsekvenser en slik modell har for pedagogisk praksis. 

Forelesningen er

 

Velkommen!

Du vil kanskje også like dette Mer fra samme forfatter

Leave A Reply

Your email address will not be published.