Om bloggen

Vi er en gruppe forskere ved Universitetet i Oslo som forsker på barns læring og utvikling, spesielt når det gjelder språk, lesing og matematikk. Vi er brennende engasjert i forskningskommunikasjon, og vil bruke denne bloggen til å formidle forskning som både vi og andre gjør innenfor dette området. Vi er også svært opptatt av kunnskapsutvikling og forskningspolitikk mer generelt og vil nok også fra tid til annen ha bloggposter om dette.

Jeg-stemmen til denne bloggen er Monica Melby-Lervåg. Til vanlig er jeg professor ved Institutt for spesialpedagogikk, Universitet i Oslo. Bloggen  nyter godt av mitt samarbeid med en rekke andre dyktige forskere. Innholdet i bloggen er det imidlertid jeg som er ansvarlig for.

Målgruppen for bloggen er selvsagt studenter i spesialpedagogikk, pedagogisk psykologi, og på lærer og barnehagelærerutdanningen. En annen viktig målgruppe er de som arbeider i barnehager, på barnetrinnet i skolen, i PP-tjenesten eller i Statped, og som ønsker å oppdatere seg på forskning om temaer som språk/lesing/dysleksi/minoritetsspråklige, matematikkferdigheter og vansker. Også personer som arbeider med politikkutforming eller forsker på disse tingene vil kanskje også finne bloggen interessant.

monicaweb
Photo Shane Colvin

Publiserte artikler, faglige interesser, kontaktinformasjon