Ny undersøkelse: Hvordan utvikles lesing og matematikk fra 5 årsalder?

0

I disse dager holder forskergruppen på å starte opp en stor undersøkelse hvor vi skal følge lese og matematikkutvikling hos barn fra 5 årsalder og inn i skolen, faktisk helt til barna blir unge voksne. Vi ønsker svar på ting som hva er det som avgjør hvorfor noen får gode ferdigheter i lesing og matematikk mens andre strever? I hvilken grad er vokabular, problemløsningsevne, oppmerksomhet og hukommelse viktige faktorer i denne utviklingen? Hvilken rolle spiller sosial bakgrunn og kjønn?  I hvilken grad er det sammenheng mellom matematikk og leseutvikling og kognitive variabler til grunn for dette i løpet av utviklingen?

Vi har kalt undersøkelsen NumLit etter numeracy og literacy, vi laget det engelske navnet når vi søkte forskningsmidler

For å svare på dette skal vi følge ca 300-400 barn fra de er 5 år, og hvert barn skal kartlegges grundig individuelt minst hvert år.

Som hver gang jeg er med på å starte opp en slik undersøkelse føles det som om livet mitt er i kaos. Det er så mange løse tråder og ubesvarte spørsmål: Får vi inn nok samtykker fra foreldre? Vil kartleggingen vi har satt sammen passe til barna? Har vi pilotert grundig nok? Får vi tak i nok forskningsassistenter?  Det første tidspunktet er alltid det mest krevende i slike longitudinelle undersøkelser, da skal alt lages opp av datainnsamlingsmateriell. I tillegg må vi ut i kommuner for å informere om underskelsen og skaffe utvalget som skal delta.

Å få tak i nok forskningsassistenter har heldigvis løst seg, og nå holder vi på med opplæring av hele 27 studenter som skal hjelpe oss med undersøkelsen.  Undersøkelsen er egentlig ganske tverrfaglig og assistentene kommer faktisk fra tre ulike institutter på UiO: Institutt for spesialpedagogikk, Institutt for pedagogikk (ped psyk studiet) og psykologisk institutt. Flere av assistentene skal også skrive masteroppgaver på dataene som vi samler inn. Her er den fine gjengen på opplæring.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

I tillegg har vi også to erfarne forskningsassistenter (på bildet over sammen med meg), German Grande og Barbara Mathiopoulou (utvekslingsstudent fra Universitet i Athen) som skal hjelpe oss litt spesielt med å koordinere undersøkelsen, og som har hjulpet oss med å ordne datainnsamlingsmaterialet. Så takknemlig for at vi har disse to, de har vært så dyktige, ofte tenker de på praktiske ting lenge før vi nesten har kommet på det selv.

German presenterer en av språktestene som er utviklet for prosjektet

For å gjennomføre slike storskalaundersøkelser er vi helt avhengige av studenter, og til sammen i  prosjektene til forskergruppen har nok flere hundre studenter vært involvert. Uten studentene blir det ingen slike store undersøkelser, vi er helt avhengig av dem for å samle data i en avgrenset og hektisk periode. Vi  er derfor veldig heldige som har så mange dyktige studenter som har lyst til å arbeide på prosjektene våre. For studentene er dette også en god praksiserfaring. De fleste av våre studenter skal på ulike vis ut i arbeid med barn og ungdom, hvor de skal utrede, kartlegge og utarbeide tiltak for eksempel for elever med ulike typer lærevansker. Å få praksis i å samhandle med barn og i kartleggingsarbeid gir derfor verdifulle erfaringer.

De to kommunene hvor vi skal gjøre undersøkelsen har også vært utrolig hjelpsomme. Vi har to personer  som er ansatt i kommunene som vi lønner for å bistå oss med praktiske ting, og det er helt avgjørende for å få på plass denne type undersøkelser.

Ikke nok med at vi nå har mange forskningsassistenter, men de andre tingene begynner også heldigvis å falle på plass. Gleder meg derfor veldig til å komme i gang med undersøkelsen og få inn data, og satser nå på at god planlegging gjør at undersøkelsen går som forventet. Gleder meg til å blogge mer om erfaringene fra undersøkelsen og resultatene når de kommer inn. Antagelig skjer det først om noen år siden dette er forskning for den tålmodige (artikkelen jeg holder på å revidere nå er på et utvalg vi startet å følge i 2005..).

Staselig utsikt på assistentopplæring, eneste rommet på Blindern som var ledig var universitetsstyrerommet

 

 

 

 

,

 

Du vil kanskje også like dette Mer fra samme forfatter

Leave A Reply

Your email address will not be published.