Ny forskergruppe: LinCon, lesing og matematikk i kontekst

Vi har startet en ny forskergruppe som vil fokusere på utvikling av lesing og matematikk og samspillet mellom kognitive faktorer og kontekst (sosial bakgrunn, hjemmemiljø, kjønn mm)

0

Jeg er gleder meg nå veldig til å gå i gang med arbeidet i en helt ny forskergruppe. På grunn av mange avganger og nyansettelser hadde det blitt store endringer i personalet og det var derfor behov for også å endre forskergruppene på det Utdanningsvitenskapelige fakultet UiO. Jeg har nå blitt med i en ny gruppe som skal studere språk/leseutvikling og matematikkutvikling i kontekst.

Med “i kontekst” menes blant annet hvordan sosial bakgrunn og kjønn påvirker utviklingen av disse ferdighetene, og hvordan hjemmemiljøet spiller en rolle. Forskningen min hittil har vel egentlig lagt mest vekt på kognitive faktorer og instruksjon/undervisning og  det blir spennende å fokusere litt bredere (jeg kommer snart tilbake til et seminar vi skal arrangere om utvikling av lesing og språk hos barn i fattigdom).

Vasiliki, Athanasios, jeg, Henrik og Arne. Foto: Shane Colvin

Mer om gruppens prosjekter finner du her

De faste vitenskapelige medlemmene i gruppen er foruten jeg selv Arne Lervåg (leder), Vasiliki Diamanti, Athanasios Protopapas, og Henrik Daae Zachrisson. I tillegg har vi med oss 4 stipendiater (Tonje Amland,  Anita Lopez-Pedersen, Anne-Cathrine Thurmann Moe, Laura Ziaka) og 3 post docer (Linda Larsen, Sietske van Viersen og en som blir tilsatt i disse dager).  I tillegg har vi German Grande som er forskningsassistent i 50% stilling og 23 masterstudenter som er forskningsassistenter.

Foto: Shane Colvin

Det er spesielt to ting jeg er utrolig fornøyd med i den nye gruppen:For det første har gruppen en god kjønnsbalanse i de faste vitenskapelige medlemmene. Det synes jeg er viktig både i ledergrupper og forskergrupper, og allerede på de første møtene har jeg sett at vi kommer inn i gruppen med litt ulike perspektiver.I tillegg er gruppen svært internasjonal, med medlemmer både fra Hellas, Mexico, Nederland og Danmark. Det blir også fint.

Jeg ser virkelig frem til å jobbe med denne dyktige gjengen og er sikker på at vi kommer til å få til mye bra sammen både når det gjelder publiseringer og forskningsmidler!

Du vil kanskje også like dette Mer fra samme forfatter

Leave A Reply

Your email address will not be published.