Ny artikkel: Hvorfor strever mange med lesevansker også med matematikk?

0

Det er vanlig å tenke at man enten er god i språkfag eller i matematikk. Det er ikke nødvendigvis riktig, språk lesing og matematikk har høy grad av sammenheng med hverandre, er du dyktig i det ene er du også ofte dyktig i det andre. Dessverre er det også ofte motsatt, har du lesevansker eller dysleksi, strever du ofte – om ikke med matematikk generel– men aspekter ved matematikk.

En forklaring som er foreslått på sammenhengen mellom matematikk og lesing er knyttet til språklydsvansker og fonologisk bevissthet. Vi vet at evne til å lagre og gjenkalle språklyder er viktig for den første leseopplæringen. Det er velkjent at de som har dysleksi har store vansker med dette. Det har også vært foreslått at å kunne raskt lagre og gjenkalle språklyder er viktig også for begynnerferdigheter i matematikkfaget. Dermed får man vansker med både lesing og matematikk dersom man har problemer med å lagre og gjenkalle språklyder.

I en ny undersøkelse, gjennomført med Tonje Amland (stipendiat), hvor vi følger 259 barn fra 5-årsalder og inn i skolen har vi undersøkt denne forklaringen.  Resultatene viste at fonologiske ferdigheter ikke kunne forklare utvikling av matematikkferdigheter. Dette svekker altså tanken om at fonologiske ferdigheter er viktig også for å utvikle gode matematikkferdigheter. Vi fant imidlertid en svak indirekte innvirkning fra fonologiske ferdigheter i barnehagen på matematikk i førsteklasse, via fonologiske ferdigheter i første klasse.

Studien vår svekker altså resultatene fra tidligere mindre undersøkelser som har funnet at fonologiske ferdigheter er viktig både for lesing og matematikk. Grunnen til at vi finner andre resultater enn en del tidligere studier kan være at vi har kontrollert for flere alternative forklaringer.

Dette betyr altså at vi må lete mer etter forklaringer på hvorfor lesing og matematikk henger sammen, og det planlegger vi å gjøre i fortsettelsen av denne undersøkelsen. 

 

Artikkelen finner du her, det er åpen tilgang.

 

Du vil kanskje også like dette Mer fra samme forfatter

Leave A Reply

Your email address will not be published.