Ny artikkel: Hva er eksekutive funksjoner og er det viktig for utvikling av leseferdigheter?

0

Eksekutive funksjoner er en samlebetegnelse på en rekke ferdigheter som blant annet arbeidsminne, selvregulering, oppmerksomhets- og atferdskontroll. Grunnen til at man bruker samlebetegnelsen eksekutive funksjoner på disse ganske ulike ferdighetene, er at de til en viss grad er relatert til hverandre. Har du god arbeidshukommelse er det altså større sannsynlighet for at du også har god oppmerksomhet. I tillegg har alle disse ferdighetene blitt lokalisert til de fremre områdene av frontallappene i hjernen. 

Det har imidlertid blitt stilt spørsmål  om eksekutivfunksjoner er et nyttig teoretisk begrep. Testene vi bruker til å måle eksekutivfunksjoner er ofte lavt korrelert med hverandre og danner ikke alltid tydelige faktorer slik man ville forvente dersom eksekutivfunksjoner var en overordnet ferdighet. Dette er blant annet illustrert i denne meta-studien. 

Det er ikke omstridt at vi har ferdigheter knyttet til frontallappene og som går på planlegging, oppmerksomhet og hukommelse. Det som er usikkert er imidlertid hvordan vi måler disse og om de representerer en overordnet ferdighet (altså eksekutivfunksjoner) eller om det kanskje hadde vært mer hensiktsmessig å se på det som flere relaterte ferdigheter.

Når det er sagt, begrepet eksekutivfunksjoner blir mye brukt både i forskning og klinisk arbeid. Det er også vanlig å lese påstander om at eksekutivfunksjoner påvirker læring av ulike ferdigheter, som blant annet språk og lesing.

I en ny undersøkelse ønsket vi å teste hvorvidt eksekutiv funksjoner påvirker leseferdigheter. Vi fulgte rumenske 184 barn fra begynnelsen til slutten av andre klasse, og kartla leseforståelse, språkforståelse (lytteforståelse og vokabular), ordlesing, samt en rekke eksekutive funksjoner (visuell oppmerksomhet Nepsy, baklengs tallhukommelse, Corsi block test, inhibisjon og switching Nepsy).

Resultatene viste at det som var viktig for utvikling av leseforståelse var språkferdigheter og ikke eksekutive funksjoner. Det er viktig å merke seg at dette utelukker ikke at eksekutive funksjoner kan ligge til grunn og påvirke både språk og leseferdigheter. Men, for pedagogiske tiltak er det sannsynligvis mer effektivt å rette mot språkferdigheter enn eksekutivfunksjoner siden det språk påvirker leseforståelse direkte.

 

Stor takk til Dacian Dolean for alt arbeidet med denne fine undersøkelsen!

Undersøkelsen har åpen tilgang og du finner den her.

Du vil kanskje også like dette Mer fra samme forfatter

Leave A Reply

Your email address will not be published.