Åpent seminar: Å bruke dialog for å undersøke språk, læring og kommunikasjon

0

I forskergruppen jeg har vært med i (Child Language and Learning) har flere brukt videoobservasjon av dialog mellom barnehagelærer og barn for å undersøke barns språk, læring og kommunikasjon. Denne metoden er også brukt i en rekke undersøkelser som går i dybden på dialog mellom foreldre og barn, og er også etter hvert mye brukt i pedagogisk forskning.

En som var svært tidlig ute med å bruke dialog i sin forskning i Norge, var Ragnar Rommetveit. For de som ikke kjenner hans arbeid kan man lese mer om dette her i et interessant intervju med han med tittelen “Eg samtalar altså er eg”.

I anledning hans bortgang arrangerer UV fakultetet et åpent seminar om hans bidrag torsdag denne uken (altså 18 oktober) 10:15-12. Foruten Bente Hagtvet, vil Prof James Wertsch og Prof Per Linell holde innlegg.

Wertsch var en av de første som formidlet Lev S. Vygotskys sosiokulturelle læringssyn til vesten, mens Linell har videreutviklet dette perspektivet innenfor forskning.

Seminaret er arrangert av UV fakultetet  og Bente Hagtvet

Dette seminaret sikter i særlig grad inn mot forskere, studenter og fagfolk i høyskole- og praksisfeltet. Seminaret er åpent for alle, vell møtt!  Mer informasjon finner du her

 

 

Du vil kanskje også like dette Mer fra samme forfatter

Leave A Reply

Your email address will not be published.