Månedlig arkiv

January 2016

Teorien om at tospråklige har et fortrinn når de skal løse ulike typer oppgaver som er avhengig av kompleks problemløsing, hukommelse og oppmerksomhet, har stått sterkt innenfor forskning om tospråklige og har fått stor oppmerksomhet i media, også på Forskning.no. Eksekutiv kontroll styrer evnen…
Les mer