Skjerpings Forskning.no: Anekdoter fra utdanningsforsker

0

 I følge egen målsetting på skal forskning.no bringe nyheter om forskning, være engasjerende og nysgjerrighetsvekkende, fungere som en ressursbank for leserne, og bidra med ny innsikt og forståelse. Til tross for disse gode intensjonene, forrige uke ble det publisert innlegg om utdanningsforskning som minnet mer om personlige anekdoter enn om forskning.

Språkgrupper i barnehage diskuteres i et innlegg med Professor Anne Greve på Høyskolen i Oslo og Akershus. Innlegget handler om språkgrupper for minoritetsspråklige og barn med språkvansker i barnehage, og i følge Greve bør slike grupper (som førøvrig ikke er noe nytt I barnehager, selv om det ser slik ut i artikkelen), avskaffes.

Hvorfor det? Jo fordi “disse ungene er jo skoletrøtte før de har fått begynt på skolen” og fordi “det er så mye pedagogstyrte aktiviteter i barnehagen, særlig for femåringene, at barna knapt har tid til å leke”. På et nettsted som forskning.no som har som målsetting å være en ressursbank for leserne om forskning burde vel leserne kunne forvente at det var lenket opp undersøkelser som faktisk viser dette?

Er det faktisk slik at barn som har deltatt i språkgrupper i barnehagen er mindre motiverte enn andre barn når de starter på skolen? Viser tidsbruksundersøkelser i barnehage at det er mer pedagogisk styrte aktiviteter enn tidligere og at femåringene har liten tid til lek? Ingen forskning er lenket opp som belyser dette.

Greve avrunder med å si at hun i forskningen sin har hørt barnehageansatte fortelle at barn i såkalte språkgrupper sitter og kniper munnen sammen og nekter å snakke. Ingen referanser er lenket opp for å vise hvor denne forskningen faktisk finnes. Jeg har hørt barnehageansatte fortelle at mange barn ikke trives i stor gruppe, de trekker seg unna og kommer ikke inn i leken. Å bruke slike ting som argument for å avgjøre gruppestørrelse og organisering i barnehage er imidlertid på grensen til absurd. For å avklare effekter av gruppestørrelse og organisering kreves selvsagt grundige empiriske undersøkelser.

Jeg synes ærlig talt det er ganske trist at forskning.no velger å presentere “utdanningsforskning” på den slurvete måten som er gjort i artikkelen. Hadde dette skjedd innenfor for eksempel medisin eller naturvitenskap? Å presentere påstander slik som de som frontes i artikkelen som ikke er underbygd med undersøkelser, kan få svært uheldige konsekvenser. Det kan for eksempel bidra til å skape unødig bekymring hos foreldre til barn med språkvansker som får tilbud om språkgruppe i barnehage. Selv om selvsagt språkgrupper som andre pedagogiske tiltak kan gjennomføres på mer eller mindre gode måter, har bruken av mindre gruppe for å fremme språk solid støtte i forskning.

Vi har nå gjort to store undersøkelser (faktisk med over 150 avdelinger i ulike barnehager) hvor vi har brukt språkgrupper som et pedagogisk tiltak, og hvor dette har hatt god effekt. En gjennomgående utfordring som det rapporteres fra de ansatte er imidlertid ikke at pedagogstyrte aktiviteter fører til at barna ikke har tid til å leke, men at pedagogene har for liten tid til å gjøre tiltak som for eksempel språkgrupper.

Fremover bør fokuset heller være hvordan vi skal få mer tid til  slike tiltak for utsatte grupper, fremfor å empiriløst reprodusere «urban myths» om at barn i barnehage leker mindre enn før og at det er en motsetning mellom lek og læring. Det er svært mange dyktige pedagoger som jobber i barnehage. Gjennom undersøkelsene vi har gjort har jeg fått stor tiltro til at de på gode måter greier å lage språkgrupper hvor lek har hovedfokus.

 

 

 

 

Du vil kanskje også like dette Mer fra samme forfatter

Leave A Reply

Your email address will not be published.