Åpent seminar: Styrking av barns språk og lesing i barnehage og skole

0

I snart 10 år har jeg vært heldig å være medlem av forskergruppen Child, Language and Learning, ledet av Bente Hagtvedt. Forskergruppens fokus har blant annet vært å gjøre praksisnær forskning av høy kvalitet. Vårt utgangspunkt er at forskning på praksisrelevante problemstilling bør som annen forskning følge strenge kvalitetskriterier. Dårlig forskning kan aldri bli hverken interessant eller viktig for praksisfeltet. I anledning at vi feirer vårt 10 års jubileum, og at det Utdanningsvitenskapelige fakultet ved Universitetet i Oslo fyller 20 år, inviterer vi til et åpent seminar med forelesninger 30. mar. 2016 11:30 – 15:45, Auditorium 3, Helga Engs hus

Seminaret vil ha to hovedtema, 1) Resultater fra undersøkelser om hvordan barn utvikler språk og leseferdigheter og 2) Forskning på effekten av tiltak.

Program og påmelding finner du her

Vel møtt!

Du vil kanskje også like dette Mer fra samme forfatter

Leave A Reply

Your email address will not be published.