Kurs: Ønsker du å lære mer om kunnskapsoversikter/meta-analyse?

1 2,047

content_meta-analysis

For snart ti år siden publiserte jeg min første systematiske oversikt og meta-analyse. På den tiden var det faktisk ganske få meta-analyser innenfor pedagogisk psykologi og utdanning. Siden publiseringer av enkeltartikler har en eksponentiell vekst, er behovet for å systematisere alle disse publiseringene stort. Det er nok en av årsakene til at meta-analyser stadig blitt mer vanlig i de fleste fagområde.

Det er imidlertid mange fallgruver å gå i både når man publiserer meta-analyser og når man er konsument og leser av slike analyser. Blant annet Ioannidis (velkjent for sin forskning på forskningskvalitet) har i en ny artikkel vist at det publiseres mange overflødige og villedende meta-analyser og kunnskapsoppsummeringer.  I mange tilfeller finnes det nå flere konkurrerende meta-analyser på samme tema- og ikke sjelden viser de motstridende konklusjoner.

Mange aktører produserer nå slike analyser, både forskere i tidsskrifter, clearinghouses og kunnskapssentre samt forskersammenslutninger som Cochrane og Campbell collaborations.

Hvordan kan man vite om en meta-analyse/kunnskapsoppsummering har god kvalitet? Hvordan gjør man en kunnskapsoppsummering? Hvordan skal man tolke de statistiske analysene?

Dette er temaet for todagers kurs jeg skal ha 6 og 7  mars. Kurset er fortrinnsvis for PhD studenter, men også åpent for andre med mastergrad. Kurset forutsetter ingen spesielle forkunnskaper i statistikk utover masternivå.

Påmelding og mer info her

Nytt semester, nye muligheter. Velkommen til kurs!

library-1666702_1920

 

 

Du vil kanskje også like dette Mer fra samme forfatter

1 Comment

  1. Sven Lindbäck says

    Det her kunne jeg godt ha tenkt meg å være med på Arne, men jeg er jo ikke student. Jeg får vel heller lese artikkelen til Ioannidis.

Reply To Sven Lindbäck

Cancel Reply

Your email address will not be published.